Apkopojumā

Sponsored link: Download Apkopojumā
pamatkritēriji papildu kritēriji - (rezultātu apkopojumā tiek
Iespēja saņemt 0-3 punktus. 3 – pedagoģiskajā darbā tiek izmantota mācību priekšmeta autorprogramma, kuru 0 – veic klases audzinātāja pienākumus, bet nav izstrādājis pedagogs izstrādājis kā mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļu; audzināšanas darba programmu/ tematisko plānu vai klases 2 – pedagoģiskajā darbā tiek izmantota pedagoga izstrādāta nepubliskota audzinātāja pienākumus neveic. autorprogramma; 1 – pedagoģiskajā darbā tiek izmantota pedagoga pilnveidota/ uzlabota mācību priekšmeta paraugprogramma; 0.

Language: latvian
PDF pages: 13, PDF size: 0.37 MB
Report
pamatkritēriji papildu kritēriji - (rezultātu apkopojumā tiek
.Mācību priekšmeta programmas izmantošana (Rezultātu apkopojumā tiek izmantots administrācijas vērtējums) Pamatkritērijs, kurā pieļaujams saņemt 0 punktus. .

Language: latvian
PDF pages: 12, PDF size: 0.37 MB
Report

Suggested

Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.