Atbildes Parbaudes Darbi Ķīmija 11 Klase

Sponsored link: Download Atbildes Parbaudes Darbi Ķīmija 11 Klase
parbaudes darbi org.
. profesiju. Izmantot var mācot automobiļa uzbūvi, tehnisko apkopi, ekspluatāciju, remontu. Pārbaudes darbu īpatnība ir, ka tas sastāv no divām atsevišķām daļām. atbild uz 6 dažādas grūtības jautājumiem. Tikai tad, ja par teorētiskās daļas atbildēm saņemts vērtējums 4 un vairāk izglītojamais drīkst kārtot pārbaudes darba praktisko daļu, ja pārbaudes darba teorētiskā daļa ir novērtēta ar 1, 2. papildus uzdevums. Darba izpildes laikā izglītojamais aizpilda atbilžu lapu katram pārbaudes darbam, uz kuras ir atzīmēts darba izpildes datums, izglītojamā paraksts.

Language: latvian
PDF pages: 55, PDF size: 2.34 MB
Report
2010./2011.m.g. atskaite valsts pārbaudes darbi pamatskolā
Language: latvian
PDF pages: 32, PDF size: 1.25 MB
Report
arbi 12. klase - demonstrējumi un laboratorijas d - Ķīmija 2
Uzdevums Izpētīt, kāda veida izomērija ir iespējama vienvērtīgajiem piesātinātajiem spirtiem. Darba piederumi, vielas Atomu modeļu komplekts, līmlapiņas. Darba gaitaIzveido etanola (C2H5OH) molekulas modeli!Izveido iespējamos propanola (C3H7OH) molekulas modeļus!Izveidoto izomēru skaitu un to struktūrformulas ierakstitabulā!Izveido butanola-1 molekulas modeli! Tā struktūrformulu uzraksti uz divām atsevišķām līmlapiņām!Pārveido izgatavoto modeli tā, lai saglabātos spirta funkcionālā grupa! Izveidotā .

Language: latvian
PDF pages: 36, PDF size: 1.68 MB
Report
2.kārtas uzdevumu atbildes 8.-9.klases uzdevumi
n(NaHCO3) = 2n(CO2) = 20,01786 mol = 0,03572 mol m(NaHCO3) = n(NaHCO3)M = 0,0357284 = 3,00 g No nātrija hidrogēnkarbonāta iegūtais ūdens daudzums ir: n(H2O) = n(CO2) = 0,01786 mol Kopējā reakcijā izdalītā ūdens masa ir: m(H2O, kop) = 10,0 – 6,37 – 0,786 = 2,844 g un daudzums: n(H2O, kop) = m(H2O, kop)/M = 2,844/18,02 = 0,15782 mol Tātad no nātrija karbonāta kristālhidrāta izdalītais ūdens daudzums ir: n(H2O, kristh) = n(H2O, kop) ‐ n(H2O, hidrogēnkarb) = 0,15782 – 0,01786 = 0,1400 mol 4,22 g nogulsnes .

Language: latvian
PDF pages: 23, PDF size: 1.31 MB
Report
1.kārtas uzdevumu atbildes Ķīmijas didaktikas centrs
Lai šādā šķīdumā sāktos kristalizācija, ir nepieciešams kristalizācijas centrs – vieta, kurā šķīdumā nokļūst daļiņa ar atbilstošu kristālisku struktūru un tajā var sākties kristālu veidošanās. Šādas daļiņas atrodas arī uz cilvēka ādas, tāpēc, pieskaroties šķīdumam, daļiņa nokļūst šķīdumā un ierosina kristalizāciju. eksistē arī citas vielas, Jā, teorētiski var iegūt arī citus pārsātinātus vai pārdzesētus kuru kristalizāciju var šķīdumus vai vielas, kuros nepieciešams kristalizācijas centrs, lai izsaukt tādā.

Language: latvian
PDF pages: 23, PDF size: 0.72 MB
Report
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.