Bauskas

Sponsored link: Download Bauskas
bauskas pilsētas tūrisma attīstības un mārketinga stratēģija 2006
.. Tie identificēti kā trīs Bauskas pilsētas tūrisma „pērles” jeb „magnēti”: Bauskas pils; Bauskas vecpilsēta; Festivāli un svētki. Lai tūrisma attīstība Bauskā nenoritētu haotiski, SIA „NK konsultāciju birojs” sadarbojoties ar Bauskas rajona TIC, Bauskas pilsētas domi un uzņēmējiem, izstrādāja Bauskas pilsētas tūrisma attīstības.

Language: latvian
PDF pages: 106, PDF size: 1.3 MB
Report
bauskas pils Ē tas t Ū risma att Ī st Ī bas un m Ā rketinga
.. Tie identificēti kā trīs Bauskas pilsētas tūrisma „pērles” jeb „magnēti”: Bauskas pils; Bauskas vecpilsēta; Festivāli un svētki. Lai tūrisma attīstība Bauskā nenoritētu haotiski, SIA „NK konsultāciju birojs” sadarbojoties ar Bauskas rajona TIC, Bauskas pilsētas domi un uzņēmējiem, izstrādāja Bauskas pilsētas tūrisma attīstības.

Language: latvian
PDF pages: 106, PDF size: 1.3 MB
Report
bauskas apriņķis(pdf) - bauskas apr
Language: latvian
PDF pages: 96, PDF size: 0.28 MB
Report
bauskas apr
Language: latvian
PDF pages: 96, PDF size: 0.28 MB
Report
bauskas rajona teritorijas plānojums 2003.-2015.gadam
Language: latvian
PDF pages: 94, PDF size: 0.88 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   Next page →

Suggested

bauska

“bauska”

Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.