Elektriskās Sistemas Labaratorijas Darbu Apraksti

Sponsored link: Download Elektriskās Sistemas Labaratorijas Darbu Apraksti
laboratorijas darbs disciplīnā „elektriskās sistēmas” 3-fažu
. aprēķinus shēmai līdz 100 kopnēm. Dotā programma ļauj lietotājiem vizualizēt sistēmas izmantojot krāsainas animācijas shēmas, kas tiek aprīkotas ar zumēšanas un.

Language: latvian
PDF pages: 22, PDF size: 0.77 MB
Report
el. Ķēžu teorijas (etp 2. daļas) laboratorijas darbu apraksti
(saīsināts) 21. darbs NELINEĀRAS LĪDZSTRĀVAS ĶĒDES PĒTĪŠANA Darbā jāiepazīstas ar nelineāriem ķēžu elementiem, jāuzņem to raksturlīknes un jāiemācās eksperimentāli un grafiski pētīt nelineāru pretestību dažādus slēgumus. UzdevumsLīdz darbam laboratorijāUzzīmēt uzdevuma 3.,unpunkta veikšanai nepieciešamās darba shēmas.Apgūt nelineāru aktīvu un pasīvu ķēžu grafisko aprēķinu metodes. Parādīt grafiski, kā iegūstama 3 nelineāru elementu jauktā (virknes-paralēlā) slēguma kopējā voltampēru raksturlīkne (VAR), ja.

Language: latvian
PDF pages: 14, PDF size: 0.27 MB
Report
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.