Elektronika Analogna

Sponsored link: Download Elektronika Analogna
„elektronika”
. rast jaunas elektronikas ierīču pielietojumu jomas, kā arī uzstrādīt un ekspluatēt esošos elektronikas līdzekļus. Gadu no gada pieaug pieprasījums pēc elektronikas speciālistiem ar. programma un studiju process. RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtā tiek realizētalīmeņa profesionālā studiju programma ELEKTRONIKA. Šajā studiju programmā tiek uzņemti studenti, kuri jau ir ieguvuši akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu Elektronikas, Telekomunikāciju vai.

Language: latvian
PDF pages: 307, PDF size: 5.8 MB
Report
elektronika un sakaru tehnika
. un ražošanas studiju programmu bakalauru studiju priekšmetu „Lietišėā elektronika un sakaru tehnika”, „Elektrotehnika un elektronika” programmām. To varēs izmantot kā palīglīdzekli arī citi bakalauru studiju inženiertehnisko specialitāšu studenti, kuru programmās ir iekĜauta elektronika, kā arī brīvās izvēles priekšmetu „Praktiskā elektronika” un „Mikroprocesoru vadības sistēmas” apguvei.

Language: latvian
PDF pages: 122, PDF size: 1.49 MB
Report
elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības stratēģija
.Elektronikas un elektrotehnikas (E&E) nozarei Latvijā ir gara un .

Language: latvian
PDF pages: 103, PDF size: 1.73 MB
Report
elektronikas pamati
. liels skaits dažādu elektronikas ierīču. Nepārtraukti pilnveidojas gan šo ierīču konstrukcijas un parametri, gan arī to pielietojums. Galvenās mūsdienu elektronikas nozares ir radioelektronika, rūpniecības, bioloģiskā, medicīniskā u.c. elektronikas. Rūpniecības elektronikā savukārt var izdalīt divas svarīgākās nozares. pārveidošanai citā. Elektronika ir viena no tām tehnikas nozarēm, kas pēdējos gadu desmitos iespiedusies visās cilvēka darbības sfērās. Straujā elektronikas attīstība deva.

Language: latvian
PDF pages: 79, PDF size: 2.09 MB
Report
elektronikas datorzinātņu institūta atklāta konkursa
klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā; ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas.

Language: latvian
PDF pages: 51, PDF size: 0.49 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.