Excel Userform

Sponsored link: Download Excel Userform
excel pievienojumprogramma statistika 3.0
© Juris Dravnieks, 2004., 2008, 2011, 2012. Mācību līdzeklis „MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.1” paredzēts Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem, maģistrantiem un doktorantiem kā rokasgrāmata zinātniskās informācijas apstrādei. Šeit apskatīti populārāko matemātiskās statistikas metožu algoritmi, metožu izmantošanas noteikumi, aprakstīta datu analīze, izmantojot autora izstrādāto programmu STATISTIKA 3.1. (pievienojumprogramma veidota, izmantojot Visual Basic vor MS Excel).

Language: latvian
PDF pages: 30, PDF size: 0.73 MB
Report
excel – 3. daļa
Izveidot šķērsgriezumu tabulu, kur parādīts, cik pirkumi veikti katrā veikalā pa dienām. Pārveidot šo tabulu tā, lai tajā būtu redzami tikai divi datumi un divi veikali. Lapu pārdēvēt par Pivot1. Izveidot šķērsgriezumu tabulu, kur parādīts, kāda summa kopā iztērēta katrā veikalā pa dienām. Pārveidot šo tabulu tā, lai tajā būtu redzami tikai divi datumi un divi veikali. Lapu pārdēvēt par Pivot2. Izveidot šķērsgriezumu tabulu, kur parādīts, kāda summa iztērēta katrā veikalā pa dienām un preču grupām. .

Language: latvian
PDF pages: 19, PDF size: 0.53 MB
Report
ms excel 2007 - darbs ar microsoft excel 2007
.Visu Excel vidi kopā satur Excel pamatlogs, kam pakārtoti visi pārējie logi, arī darbgrāmatas logs. Galvenie . ir šādi: • Virsrakstjoslā ir programmas nosaukums Microsoft Excel un darbgrāmatas nosaukums Book1. Katrai jaunai darbgrāmatai Excel automātiski piešķir nosaukumu: Book1, Book2, Book3.

Language: latvian
PDF pages: 58, PDF size: 2.94 MB
Report
ms excel pievienojumprogramma statistika 2.1
. un ar zināmām neērtībām atrisināt šos uzdevumus. Tabulu procesora MS Excel programmu paketē ir komponents Analysis Toolpak ar statistikas uzdevumu risināšanai. to kļūst pamanāmi arī vairāki faktori, kas studijas traucē: • MS EXCEL standartprogrammas neaptver visus sporta zinātnes specifikai raksturīgos statistiskās analīzes variantus.

Language: latvian
PDF pages: 30, PDF size: 1.52 MB
Report
darbs microsoft excel 2007 latvija@pasaule
Lai Excel “zinātu”, uz kurām šūnām attiecināt izvēlēto komandu, šūnas ir jāatlasa. Iespējami šādi atlasīšanas varianti: • Lai atlasītu vairākas blakus esošas šūnas,i., tabulas apgabalu, iespējami divi paņēmieni: o noklikšķiniet uz šūnas apgabala vienā stūrī un, neatlaižot peles pogu, velciet peles rādītāju līdz apgabala pretējam stūrim; o noklikšķiniet uz šūnas apgabala vienā stūrī un, turot nospiestu taustiņu Shift, noklikšķiniet uz šūnas apgabala pretējā stūri.

Language: latvian
PDF pages: 58, PDF size: 2.94 MB
Report
1   2   Next page →
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.