Matematička Gimnazija

Sponsored link: Download Matematička Gimnazija
ziemeļvalstu Ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums zvģ
Mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. Skolas uzdevumi ir:  īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus, īpaši sekmējot svešvalodu – angļu, krievu, vācu un ziemeļvalstu valodu – dāņu, igauņu, norvēģu, somu un zviedru apguvi;  mācību saturā integrēt jautājumus par ziemeļvalstu vēsturi un ģeogrāfiju un ziemeļvalstu tautu kultūru un tradīcijām.

Language: latvian
PDF pages: 71, PDF size: 0.7 MB
Report
Āgenskalna Ģimnāzijas direktore s. sīle Āgenskalna Ģimnāzija
Language: latvian
PDF pages: 44, PDF size: 0.29 MB
Report
ventspils 1.ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums.
.Mēs strādājam, pamatojoties uz Nolikumu, 1.ģimnāzijas padomes reglamentu, Iekšējās kārtības noteikumiem, Darba kārtības noteikumiem, Attīstības plānu . kvalitātes vadībā. 1.ģimnāzijas pamatmērķi ( no attīstības plāna 2007.-2012.) Garantēt vidējās izglītības kvalitatīvas apguves iespējas, lai ģimnāzijas absolventus sagatavotu augstākās izglītības. intelektuāli un fiziski attīstītu personību un radīt priekšnosacījumus sekmīgai tālākizglītībai ģimnāzijas izvēlētajās IP, profesijas apguvei un pastāvīgai orientācijai sabiedrības un valsts.

Language: latvian
PDF pages: 47, PDF size: 0.89 MB
Report
Āgenskalna valsts Ģimnāzija anno 1688 gada grāmata 2009/2010
. nenogurstoši virzīties uz priekšu, uz Nākotni! Ar cieņu, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktore Ināra Gaile

Language: latvian
PDF pages: 40, PDF size: 2.61 MB
Report
kārtība dobeles valsts Ģimnāzijas ii. skolēnu zinātniski
.I Vispārīgie noteikumi Dobeles Valsts ģimnāzijas (turpmāk – DVĢ) izglītības programmas paredz, ka ikvienam ģimnāzijas skolēnam 10.-11. klasē ir jāizstrādā zinātniski pētnieciskais.

Language: latvian
PDF pages: 22, PDF size: 0.29 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.