Materials Since

Sponsored link: Download Materials Since
materiâls madonas rajona attîstîbas programmai
Ievads Madonas rajona attīstības programma aktualizēta un papildināta, pārskatot 1997. gadā izstrādāto dokumentu "Madonas rajona attīstības plāns". Plānošanas procesā tika iesaistītas dažādas sabiedrības grupas: rajona pašvaldību darbinieki, uzņēmējdarbību atbalstošās iestādes un organizācijas, rajona nevalstiskās organizācijas. Darba procesā apkopoti dažādi viedokļi un nākotnes attīstības redzējumi. Madonas rajona attīstības programma sastāv no šādām sadaļām: I daļa - Madonas rajona .

Language: latvian
PDF pages: 105, PDF size: 4.74 MB
Report
materiāls sagatavots sia “ldz cargo” mārketinga un
LDZ CARGO Kravu tranzītpārvadājumu tarifs (turpmāk - Tarifs KTT) tiek piemērots pārvadāšanas maksas aprēķiniem par kravu tranzītpārvadājumiem: • caur sauszemes robežpārejām - kravas tiek virzītas caur Latvijas Republikas teritoriju no vienas robežpārejas uz otru robežpāreju un Latvijas dzelzceļa stacijās ar vagoniem netiek veiktas kravas operācijas; • caur jūras ostām - kravas tiek virzītas caur Latvijas Republikas teritoriju no robežpārejām uz pieostas dzelzceļa stacijām (tālākai izvešanai ar ūdens .

Language: latvian
PDF pages: 58, PDF size: 4.83 MB
Report
materiâls madonas rajona attîstîbas programmai
Īss ieskats CSP datos, kas raksturo Madonas rajonu. NVO attīstības stratēģija pa darbības jomām: Izglītība, kultūra: - problēmu definēšana; - vīzija; - attīstības mērķi; - uzdevumi. Vide: - problēmu definēšana; - vīzija; - attīstības mērķi; - uzdevumi. Sociālā joma: - problēmu definēšana; - vīzija; - attīstības mērķi; - uzdevumi. Darba grupa stratēģijas izstrādāšanai.nodaļa NVO darbības apraksti - Madonas bērnu centrs “Saulespuķe” - Izglītības, kultūras un tūrisma informācijas centrs “Jaunkalsnava”; - .

Language: latvian
PDF pages: 57, PDF size: 3.24 MB
Report
materi lzin tnes un lietiš Ķā Ķī mijas fakult te valdis
Language: latvian
PDF pages: 35, PDF size: 0.54 MB
Report
materiāls patstāvīgām studijām
Piemēram, superdators HP-Convex darbojas ar 128-u RISC-7200 procesoru matricu un sasniedz ātrumu 30.7 GigaFLOPI, bet CRAY T3D MCA darbojas ar 128-u DEC Alpha procesoru matricu un sasniedz ātrumu 19.2 GigaFLOPI. Shematiski centrālais procesors ir attēlots 4.zīmējumā. CVI nodrošina visu datora iekārtu saskaņotu darbību, saņem no OAI komandas un operandus, atšifrē izpildāmās komandas, organizē pāreju pie nākamās komandas izpildes un apstrādā pārtraukuma situācijas.

Language: latvian
PDF pages: 22, PDF size: 0.48 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.