Nozīme

Sponsored link: Download Nozīme
nozīmē septiņas galvas
IEVADS Ja ieskatās,  tad,  varbūt, tiks  samanāma  divu galēju  pozīciju  esamība  mūsu Baznīcā,  par  kuru  paudējiem, bieži neapzinoties, kļūst daži no mums. Runājot «mūsu Baznīcā», es domāju kristiešu  SDA Vispasaules Baznīcu. Vienas no šīm pozīcijām  piekritēji  ar visu prātu iegrimuši pravietojumu pētījumos, tekošo  un  pagājušu notikumu analīzē, to savstarpējā salīdzināšanā, dažādu shēmu un diagrammu veidošanā,  tuvas   nākotnes   notikumu   prognozēšanā.   un   pilnīgi   aizmirsuši   par   ciešu   .

Language: latvian
PDF pages: 82, PDF size: 1.68 MB
Report
eigēnikas nozīme tautas un valsts dzīvē
.1943. gadā iznāca T.Upnera grāmata "EUGENIKAS NOZĪME TAUTAS UN VALSTS DZĪVĒ". Tajā runa ir par pārmantojamību .

Language: latvian
PDF pages: 39, PDF size: 0.36 MB
Report
apliecinājumu nozīmes (woe) - sief tīmekļa seminārs: apliecinājumu
…apliecinājumi no vairākiem neatkarīgiem informācijas avotiem … bet informāciju no katra avota individuāli uzskata par nepietiekamu… …tādu nesen izstrādātu testēšanas metožu izmantojumā … vai no starptautisku testēšanas metožu izmantojumā, kuras Aģ entūra atzīst par līdzvērtīgu… Ja ir pieejami pietiekami apliecinājumi.: – neveic papildu testēšanu ar mugurkaulniekiem., – drīkst neveikt papildu testēšanu, kas nav saistīta ar mugurkaulniekiem. Visos gadījumos iesniedz pietiekamu un uzticamu dokumentāciju .

Language: latvian
PDF pages: 24, PDF size: 0.49 MB
Report
mīlēt nozīmē vēlēt otram to, ko tu pats uzskati pļaviņu
* Ziemassvētkos * Pasākums "Dāvini zvaigzni" * Pļaviņu pilsētas domes komisiju un komiteju paveiktais 2008.gadā un apsveikums * Lepnums par savu kolektīvu Pilsētas domē * 2008. gada 13. un 27. novembra domes sēdes lēmumi * Saistošie noteikumi Nr. 18. „Kārtība, kādā bērni tiek reģistrēti rindā, uzņemti un atskaitīti Pļaviņu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Bērziņš”” Bez pagātnes nav nākotnes * Sarmītes Stakles gadus labāk neskaitīt * Sveiciens Sarmītei Staklei * Sigita Vilkaplātere - .

Language: latvian
PDF pages: 12, PDF size: 1.29 MB
Report
sabiedriskā darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā
Pētījumu „Sabiedriskā darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā” īstenoja SIA FACTUM ar 75% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 25% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu (projekta identifikācijas numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.1.5.3./0001/0044). Šajā pētījuma rezultātu pārskatā ir pausts pētījuma darba grupas (iesaistīto SIA FACTUM darbinieku) viedoklis, un tāpēc tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedok a atspogu ojumu.

Language: latvian
PDF pages: 73, PDF size: 0.68 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.