Reglament

Sponsored link: Download Reglament
tiesas reglaments 1. 2. 3. 4. 5. Īļ
Language: latvian
PDF pages: 57, PDF size: 0.4 MB
Report
valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes reglaments
II Pārvaldes struktūraPārvaldes darbu organizē un vada Pārvaldes priekšnieks.Pārvaldes priekšniekam ir tieši pakļauti – Pārvaldes priekšnieka vietnieks, Pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežapsardzības un imigrācijas jautājumos), Pārvaldes priekšnieka vietnieks (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieks), vecākais inspektors (Pārvaldes priekšnieka palīgs), inspektors.

Language: latvian
PDF pages: 15, PDF size: 0.23 MB
Report
eiropas tautas partijas grupas eiropas parlamentā reglaments 2009
(2) Citi Eiropas Parlamenta deputāti var kļūt par Eiropas Tautas partijas grupas locekļiem, ja viņi atbalsta Eiropas Tautas partijas politisko programmu un piekrīt šim reglamentam. (3) Šie deputāti (3. pantaunpunkts) atbalsta politiku, kas, pamatojoties uz Izveidošanas deklarāciju, veicina federālās apvienošanās un integrācijas procesu Eiropā, kurš ir Eiropas Savienības kā pilsoņu un valstu savienības pamatprincips. (4) Darbojoties Eiropas Savienībā pēc Kopienas modeļa parauga, viņi definē savas vērtības .

Language: latvian
PDF pages: 19, PDF size: 0.17 MB
Report
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.