Standarta

Sponsored link: Download Standarta
fidavista standarta 1.2 apraksts (pdf) - finansiālu datu apmaiņas
Autors LKA Datums 01/01/03 Izmai a Satndarts tika izstr d ts un p c sekm gas implement cijas var tu tikt apstiprin ts. nomain ts no “Mandatory” uz “Optional” jo virknei transakciju tipu (piem ram komisijas maksa, procentu pieskait jums etc) pret j s puses klients un konts neeksist . lauka garums nomain ts no 140 uz 200 jo “linebrake” tiek aizvietoti ar “tuksumu” un lauka gal tiek pievienots bankas sist mas Transakcijas ID . FiDAViSta piel gots Parex (DIGI::FIRMA) specifik cijai: Sekcija : nomain ts no M .

Language: latvian
PDF pages: 20, PDF size: 0.14 MB
Report
inovatīva standarta blīvēšanas pakete vispārējai lietošanai
Šis ISC2 blīvējums ir daudzveidīgi izmantojams blīvslēgs paketes konstrukcijas veidā. Tas tika izgatavots vienkāršai uzstādīšanai un uzticamai darbībai. Blīvējuma regulēšanas i ­ zmēri nav nepieciešami. Noņemamas regulēšanas plāksnes nodrošina pareizu izlīdzinājumu. ISC2 blīvējumu sērija sastāv no: - atsperīgs atsevišķs blīvējums ar stacionāri atsperīgu bloku - atsperīgs dubults blīvējums ar stacionāri atsperīgu bloku - atsevišķa silfona blīvējums ar rotējošu silfonu - dubulta silfona blīvējums ar .

Language: latvian
PDF pages: 15, PDF size: 0.86 MB
Report
viesnīcu standarta pamatprasības
Viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītņu kvalitātes novērtēšanai izstrādāti sekojoši standarti: - Viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes. Viesnīcas – LVS 200-1:1999+A1:2004 (nav spēkā) - Viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes. Viesu mājas – LVS 2002:1999+A1:2004 - Viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes. Moteļi – LVS 200-3:1999+A1:2004 (nav spēkā) - Viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes. Lauku tūrismam izmantojamās mājas – LVS 200-4:2000 - Viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes. .

Language: latvian
PDF pages: 10, PDF size: 0.15 MB
Report
ars 80 standarta fasādes Žalūzijas
Language: latvian
PDF pages: 12, PDF size: 6.45 MB
Report
latvijas valsts standarta (lvs) prasības
Ceļa zīmju standarts izstrādāts, pamatojoties uz Konvenciju par ceļa zīmēm un signāliem (Vīne, 1968) un Eiropas vienošanās dokumentiem, kas papildina šo Konvenciju (Ženēva, 1971). Standarti nosaka ceļazīmju formu, krāsu, izmērus, tehniskās prasības un uzstādīšanas noteikumus: - 1.daļa sniedz informāciju par Latvijā lietotajām ceļa zīmēm, to izskatu un nosaukumiem; - 2.daļa informē par katras ceļa zīmju grupas un katras ceļa zīmes uzstādīšanas prasībām; - 3.daļa nosaka ceļa zīmju lielumu, formu, izskatu un.

Language: latvian
PDF pages: 10, PDF size: 0.34 MB
Report
1   2   Next page →
Latviešu ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.